DR. GOVIND PRASAD RANI DEVI PATEL UCHCHA SHIKSHA SANSTHAN

G.T.Road , Tehsil Bilhaur Kanpur Nagar, Araul, Uttar Pradesh 209202

Dr. GPRD Patel Mahavidyalaya

UG – B.A, B.Sc, B.Com, PG – M.A, M.Sc, M.Com,
Teacher Education- 02 yr B.Ed. & D.El.Ed.
Email: drgprdpm@gmail.com
Phone: 05112-236681

Dr. GPRD Patel Vidhi Mahavidyalaya / Law College
( 5 & 3 Years L.L.B)

Email: drgprdpvm@gmail.com
Phone:

Dr. GPRD Patel Industrial Training Institute (I.T.I)

Email: drgprdpitm@gmail.com
Phone: 05112-236081

Dr. Soney Lal Patel Education Center

Email: drspecenter@gmail.com
Phone: 05112-236081